BelRAI en Bewust observeren en rapporteren

Doel

Naast het inzicht verwerven in de wijze waarop je observeert, wat je observatie beïnvloedt en hoe je hierop kan inspelen of bijsturen gaan we concreet kijken op welke manier observaties correct ingevuld en opgevolgd worden. Deze vorming wil het personeel informeren omtrent het belang van BelRAI en sensibiliseren omtrent de noodzaak van correcte registratie van observaties en hen de tools en handvatten geven om dit op een correcte wijze te doen.

 

Inhoud

Tijdens deze vorming krijg je meer inzicht in:

  • Wat en waarom BelRAI (algemeen)?

  • Wat is bewust observeren en rapporteren?

  • Gerichter leren observeren in kader van BelRAI

  • Hoe leer ik neutraal feiten rapporteren?

  • Op welke manier concreet rapporteren?

  • Wat is de meerwaarde van correct observeren voor de kwaliteit van zorg en het vlot invullen

    van de BelRAI?

  • Correct observeren zorgt voor een efficiënter overleg en MDO

  • Hoe medewerkers motiveren en ondersteunen


Doelgroep

Alle medewerkers in woonzorgcentra.

 

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen.O

Ontvangst vanaf 08:45u

BelRAI en Bewust observeren en rapporteren

09:00 - 12:00
08
dec

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

95 ex. BTW
VOLZET