Projectmatig werken, van idee tot realisatie

Deze opleiding komt in aanmerking voor functiecomplement

Projectmatig werken is met een gefaseerd stappenplan en met een (multidisciplinair) team werken rond een thema. Projectmatig werken kan efficiënt toegepast worden op alle taken die een duidelijke doelstelling en begin -en eindtijd hebben. 

In deze methodiek komen doelstellingen, beoogde resultaten, risico’s, kansen, planning,… terug. Door regelmatig gebruik van rapportages wordt doelgericht afgetoetst of alles nog volgens het projectplan verloopt. Indien nodig kan er tijdens het verloop van het project bijgestuurd worden. 

Door het hebben van een duidelijk stappenplan worden de verschillende fases van het project erg beheersbaar en controleerbaar. 

 

Doel

In deze opleiding krijgen de deelnemers inzicht in de methodiek van projectmatig werken, krijgen ze essentiële richtlijnen mee en leren ze een projectplan opstellen waarbij doelstellingen, rollen, verantwoordelijkheden, beoogde resultaten, risico’s, kansen, planning, timing, evaluatie,… worden opgenomen. 

 

Programma

Tijdens deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod.

  • Waarom projectmatig werken?
  • Eigenschappen van een project
  • Projectfases en stuurgroepen
  • Project charter
  • Projectplan 
  • Rollen en verantwoordelijkheden 
  • Opmaken van een planning
  • Risico management
  • Project afsluiten en evalueren

De ervaring leert ons dat het nuttig is om een terugkomsessie te voorzien. Bovendien ontvangen we regelmatig de vraag van deelnemers om dit in te plannen. Daarom hebben we dit direct ingepland voor deze opleiding.

Online ‘terugkommoment’ van 1,5u op 11 oktober 2024 van 09u00 tot 11u30

Tijdens deze sessie krijgen jullie de kans om ervaringen uit te wisselen, samen te reflecteren en good practices te delen. We zullen stilstaan bij wat goed gaat en wat uitdagend is. Er is ook ruimte voor de inbreng van jullie eigen casussen en voorbeelden, evenals de mogelijkheid om te reflecteren op jullie huidige situatie en aanpak.

De groep en de docent zullen jullie ondersteunen bij het vinden van antwoorden en het verbreden van jullie perspectief. 

Om reistijd te besparen, zal deze follow-up sessie online plaatsvinden. 


Lees hier de fijne reacties die we kregen over onze online-aanpak.

 

Doelgroep

Elke professional die wil kennismaken met projectmanagement

 

Praktisch

Ontvangst vanaf 08:45

Syllabus, Lunch, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen.

De online sessie gaat door op 11 oktober 2024 van 09u00 tot 11u30  

 

Deelnemers aan deze vorming hadden ook interesse in

Projectmatig werken, van idee tot realisatie

09:00 - 17:00 10 sep 2024
11 okt 2024
10
sep
Functiecomplement

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

245 ex. BTW