Het Woonzorgdecreet in uitvoering

Nieuwe regelgeving woonzorg 

Het woonzorgdecreet in Vlaanderen werd herzien en aangepast in 2020. 

Dit decreet heeft betrekking op de organisatie en financiering van woonzorgcentra en anderen vormen van residentiële ouderenzorg in Vlaanderen.

 

Ons aanbod

Anker biedt ondersteuning om op een vlotte manier te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Dit doen we zowel inhouse al via onze open opleidingen.

Bekijk de mogelijkheden in open aanbod.

De nieuwe regelgeving in woonzorgcentra in de praktijk (online)

De nieuwe regelgeving voor centra voor dagverzoging in de praktijk (online)

Werk samen met collega's de 16 thema's uit en bereid je voor deze te implementeren in het woonzorgcentrum. Dit kan via onderstaande intervisie:

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet Reeks 1

Voer een bewust beleid conform het nieuwe Woonzorgdecreet Reeks 2

Deze intervisie kan ook in-house georganiseerd worden. Dit kan ook met verschillende woonzorgcentra samen. Voor meer info neem contact op met Anja

 

Actuele informatie

Specifieke informatie per woonzorg