Grensoverschrijdend Gedrag ONLINE

In een zorgrelatie is er steeds sprake van een ‘machtsrelatie’, waardoor elke vorm van (seksuele) relatie tussen zorgverlener en zorgvrager (cliënt, patiënt, bewoner) niet kan, ook niet na beëindiging van de professionele relatie.

Het is dan ook essentieel dat er in de voorzieningen over dit thema een open communicatiecultuur wordt gerealiseerd via onder meer teamoverleg en intervisie/supervisie. De praktijk wijst echter uit dat (S)GOG vaak onbespreekbaar is en in de taboesfeer blijft hangen. Daarom is het belangrijk dat organisaties een beleid hier rond uitschrijven en implementeren, te meer omdat uit studies blijkt dat het vaker voorkomt dan we denken

Het is belangrijk dat dit wordt opgenomen in de deontologische code, het kwaliteitsbeleid en het arbeidsreglement van organisaties. Dit heeft alleen effect wanneer het ook gedragen wordt door een cultuur waarin (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is.

Tijdens deze opleiding worden handvaten aangereikt zodat je er als organisatie onmiddellijk mee aan de slag kan gaan. 

 

Doel

Aan de slag kunnen gaan met een plan van aanpak voor de organisatie.

Inhoud 

Tijdens deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod.:

  • Wettelijk kader en enkele cijfers
  • Uitgangspunten en verantwoordelijkheden
  • Definitie
  • Herkennen van signalen
  • Ontwikkelen van een beleid in de voorziening
  • Opmaken van een handelingsprotocol

Doelgroep

Diensthoofden, directies, psychologen en vertrouwenspersonen.

Praktisch

Syllabus en vormingsattest inbegrepen

Lees hier de fijne reacties die we kregen over onze aanpak bij online vormingen

 

Wat deelnemers zeggen over deze vorming

"Interessant dat er meerdere methodieken toegelicht werken om met GOG om te gaan. Heel fijn dat de lesgever zelf heel wat praktische ervaring had." Ilse Kasteleyn - OCMW Herzele

 

 

 

Grensoverschrijdend Gedrag ONLINE

09:00 - 12:00 28 mei 2024
30 mei 2024
28
mei
Online rondetafel

Online, 9070 Heusden

200 ex. BTW
VOLZET