Aandacht voor 'ouder worden' en dementie bij personen met een beperking.

De gemiddelde levensduur van de Vlamingen blijft stijgen, ook bij mensen met een verstandelijke beperking.
Dit brengt vaak heel wat fysieke, maar ook psycho-sociale veranderingen mee, wat zich soms ook uit in veranderingen in het gedrag.
De impact hiervan wordt niet altijd (h)erkend. Het is voor zowel bewoners, als begeleiders wat zoeken en opnieuw afstemmen.

Hoe kunnen we rekening houdend met ouderdomsverschijnselen, verder optimale ondersteuning en zorg blijven bieden?

 

Doel

Samen met begeleiders bewust stil staan bij ouderdomsverschijnselen en de gevolgen hiervan op het welbevinden van de bewoners. Verkennen en uitwisselen van mogelijkheden om hier bewust(er) mee om te gaan.

 

Inhoud 

  • Ouderdomsverschijnselen
    • Welke?
    • Hoe herkennen?
    • Effecten, impact?
  • Moeilijk te begrijpen gedrag
  • Is er mogelijks (reeds) sprake van dementie?
  • Hoe mee omgaan?

 

Doelgroep

Medewerkers uit de zorg, die werken met mensen met een verstandelijke beperking

 

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, koffie en dranken inbegrepen

Ontvangst vanaf 08:45u

 

Aandacht voor 'ouder worden' en dementie bij personen met een beperking.

09:00 - 12:00
23
mei

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

95 ex. BTW