Opleiding tot agressiecoach

Nieuwe reeks start op 8 september 2023

Medewerkers in de zorg krijgen, jammer genoeg, steeds vaker te maken met agressief gedrag én dit onder heel verschillende vormen. Dit zorgt vaak voor spanningen, irritaties, gevoelens van onmacht en kan een serieuze impact hebben op de relatie met de betrokkene(n).

Moeilijk hanteerbaar gedrag, en agressie in het bijzonder, blijft vaak nog onbesproken of afgedaan als “eigen aan de job”. Organisaties gaan er soms vanzelfsprekend vanuit dat medewerkers hier op een professionele manier mee kunnen omgaan. Maar hoe doe je dit concreet?

Op een correcte manier (leren) omgaan met agressief gedrag, is een gedeelde verantwoordelijkheid (niet alleen van de medewerker dus). Een duidelijke visie op het voorkomen van, het omgaan met én de nazorg bij grensoverschrijdend gedrag kan hierbij helpen.

Maar dit vraagt continue aandacht en expertise. Het opstarten van een werkgroep, het aanstellen van een referentiepersoon of een agressiecoach is dan ook geen overbodige luxe.

Organisaties en medewerkers die overwegen om hiermee aan de slag te gaan of reeds eerste stappen hebben gezet, willen we via deze opleiding verder ondersteunen. We doen dit door kaders en methodieken aan te reiken, maar ook vanuit de eigen context samen op zoek te gaan naar wat nodig en mogelijk is. Door een veilige leeromgeving te creëren, bieden we kans tot het inbrengen van eigen cases of werkzorgen en nodigen we uit om eigen ervaringen te delen.

 

Doel

Na de opleiding kan de agressiecoach

 • Medewerkers leren hoe om te gaan met agressief gedrag van cliënten
 • Teams en medewerkers ondersteunen op het vlak van preventie, interventie en nazorg van agressie-incidenten
 • Agressief gedrag bespreekbaar maken op individueel en team vlak
 • Beleid rond agressie opstellen en actief ondersteunen in de organisatie

 

Programma

Dag 1

 • Wat is agressie?
 • Soorten agressie
  • Verbale agressie
  • Fysieke agressie
  • Frustratie agressie
  • Instrumentele agressie
  • Psycho-pathologische agressie….
 • Hoe reageren op agressie?
  • Ontstaan en uitlokkende factoren
  • Verloop van agressie-incident: verschillende fasen
  • Agressie doet wat met een mens
  • Opvolging en nazorg
 • Hulpmiddelen

Dag 2

 • Kader: geweldloze verbindende communicatie
 • Counselen: gesprekstechnieken, opvolging
  • Hoe de juiste vraag stellen
  • Houding tijdens een gesprek
  • Wat niet doen, wat wel
  • Belang van verwerken
 • Communicatie
  • Hoe kan communicatie helpen?
  • Hoe kan dit een uitlokkende factor zijn?

Dag 3 : intervisie (halve dag) 

van 9u tot 12u

 

Dag 4

 • Coachen
  • Medewerker/team begeleiden na contact met agressief gedrag
  • Individuen en groepen coachen in het omgaan met agressief gedrag
 • Zelfzorg
  • Agressiecoach zelf
  • Anderen leren over zelfzorg
  • Gevaren van veel contact met agressief gedrag
 • Agressief gedrag bespreekbaar maken
 • Methodes en didactiek om zelf vorming te geven

Dag 5: intervisie (halve dag)

van 9u tot 12u

 

Dag 6

 • Wetgevend kader rond agressie
 • Hoe een beleid uitschrijven en implementeren
 • Agressie op de agenda zetten/houden

 

Doelgroep

Huidige en toekomstige agressiecoaches, alle medewerkers die geïnteresseerd zijn om rond dit thema aan de slag te gaan.

 

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, lunch, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 09:15u bij volledige dag, vanaf 8u45 bij halve dag.

 

Opleiding tot agressiecoach

09:30 - 16:00 24 jan 2023
14 feb 2023
7 mrt 2023
28 mrt 2023
25 apr 2023
9 mei 2023
24
jan

Muizendries35, 9070 Heusden

925 ex. BTW
VOLZET