BelRAI screener, behaal je attest

Sinds 1 juni 2021 is de BelRAI Screener in Vlaanderen geïmplementeerd bij de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen. De screener vervangt de BEL-profielschaal voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij volwassenen met het oog op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Vanaf 1 juni 2023 zal een woonzorgcentrum, voorafgaand aan de opname van een bewoner, nagaan of er een actuele BelRAI inschaling ter beschikking is. Indien dit niet het geval is, kan het woonzorgcentrum een screener afnemen.
 

Doel

Na deze opleiding ben je gecertificeerd om een BelRAI screener in te vullen en ontvang je een opleidingsattest als BelRAI-indicatiesteller erkend door de Vlaamse overheid.

 

Verloop

De training volgt een vast verloop en bestaat uit een combinatie van e-learningmodules, trainingsmomenten en een terugkommoment). De e-learningmodules dienen, samen met een voorbereidende casusoefening, ter voorbereiding van de opleidingsdagen, te worden doorlopen. Bij inschrijving ontvang je daaromtrent alle informatie.

De training bestaat uit 3 halve dagen van telkens 3,5u en een intervisiemoment .Tussen elk contactmoment worden drie tot vier weken voorzien voor zelfstudie en huiswerkopdrachten.

 

Programma

De vastgelegde verplichte thema’s worden in deze opleiding opgenomen. Naast de verplichte thema’s is onze opleiding volledig praktijk gericht en gaan we aan de slag met uw individuele cases en vragen.

Tijdens de opleiding komen volgende thema’s aan bod:

  • Wat is BelRAI / BelRAI screener
  • Leren hoe je de BelRAI screener items moet invullen
  • Leren hoe je de BelRAI 2.0 webapplicatie moet gebruiken
  • Casusbespreking
  • Vragen en intervisie omtrent het invullen van de BelRAI screener

​​

Doelgroep

 

Thuiszorg en woonzorgcentra

Elke organisatie heeft bij voorkeur 2 medewerkers die instaan voor het invullen en indienen van een BelRAI screener.

Medewerkers thuiszorgdiensten die verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling van cliënten op basis van de BelRAI-screener

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opname van bewoners in het woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum

  • verantwoordelijken van de opnamedienst
  • sociaal assistenten
  • hoofdverpleegkundigen
  • leden van het paramedisch team

Werkvormen

De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Het is noodzakelijk dat elke deelnemer over een laptop of tablet beschikt.

Tijdens de intervisiemomenten wordt er gewerkt met eigen casussen, voorbeelden en ervaringen die worden meegebracht door de deelnemers.

​​

Praktisch

Syllabus, attest, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 08:45u 

BelRAI screener, behaal je attest

09:00 - 12:30 27 jan 2023
17 feb 2023
10 mrt 2023
24 mrt 2023
27
jan

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

450 ex. BTW
VOLZET