BelRAI LTCF, behaal je attest

NIEUWE REEKS START OP 20 APRIL 2023

 

Om BelRAI LTCF op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de paktijk, is verplicht om een opleiding te volgen tot indicatiesteller.

Uiterlijk 1 maand na de opname van de bewoner wordt de zorgzwaarte vastgesteld adhv de BelRAI LTCF. Dat instrument maakt integraal deel uit van het woonzorgleefplan, dat ingevuld, regelmatig geëvalueerd en, in voorkomend geval, bijgestuurd wordt.

 

Doel

 • BelRAI LTCF leren kennen en gebruiken 
 • BelRAI LTCF resultaten leren interpreteren
 • BelRAI LTCF implementeren in de organisatie op een gefaseerde manier
 • BelRAI in de visie van organisatie integreren
 • BelRAI als methodiek voor zorgverlening, voor de opmaak van het woonzorgleefplan en als methodiek voor MDO implementeren

 

Na deze opleiding ben je gecertificeerd om een BelRAI LTCF in te vullen en ontvang je een opleidingsattest als BelRAI-indicatiesteller voor LTCF erkend door de Vlaamse overheid.

 

Programma

De opleiding bestaat uit 2 opleidingsdagen van 8u en 2 halve dagen intervisie

 • Dinsdag 10 januari 2023: 9u tot 17u
 • Vrijdag 20 januari 2023: 9u tot 12u30
 • Dinsdag 7 februari 2023: 9u tot 17u
 • Vrijdag 3 maart 2023: 9u tot 12u30

De vastgelegde verplichte thema’s door FOD Volksgezondheid worden in deze opleiding opgenomen.

De training volgt een vast verloop en bestaat uit een combinatie van e-learningmodules, trainingsdagen en terugkommomenten). De e-learningmodules dienen, samen met een voorbereidende casusoefening, ter voorbereiding van de opleidingsdagen, te worden doorlopen.

Naast de verplichte thema’s is onze opleiding volledig praktijk gericht en gaan we aan de slag met uw individuele cases en vragen.

 

Tijdens de opleiding komen volgende thema’s aan bod:

 • Wat zijn de BelRAI instrumenten en hoe werken ze in de praktijk
 • Correct invullen van de BelRAI items aan de hand van een casus
 • Wat zijn de BelRAI resultaten en hoe gebruiken we ze als hulpmiddel om een kwalitatief persoonsgericht zorgleefplan op te stellen.
 • Tips om de BelRAI implementatie te doen slagen in uw organisatie.
 • Casusbesprekingen
 • Beantwoorden van al uw vragen

​​

Doelgroep

Medewerkers uit woonzorgcentra

Werkvormen

De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Het is noodzakelijk dat elke deelnemer over een laptop of tablet beschikt.

Tijdens de intervisiemomenten wordt er gewerkt met eigen casussen, voorbeelden en ervaringen die worden meegebracht door de deelnemers.

​​

Praktisch

Syllabus, vormingsattest, lunch, koffie en dranken inbegrepen.

Ontvangst vanaf 08:45u 

BelRAI LTCF, behaal je attest

09:00 - 17:00 10 jan 2023
20 jan 2023
7 feb 2023
3 mrt 2023
10
jan

Muizendries 35, 9070 Destelbergen

580 ex. BTW
VOLZET